Albeda Next

Wat houdt het project in?

In de periode maart 2019 – maart 2020 heeft Albeda deelgenomen aan de landelijke pilot edubadges van SURF om te experimenteren met het toekennen van open badges. Edubadges is term die in deze pilot werd gebruikt voor open badges in het onderwijs. Albeda heeft badge classes ingericht voor de tien 21st Century Skills, waarvoor een gezamenlijk raamwerk is afgesproken (https://kompas21.nl/), ontwikkeld door studenten, onderwijs en bedrijfsleven onder begeleiding van het ECBO en 12 ROC’s in Nederland.

Wat is de werkwijze?

De use case was Albeda Next. Next programmeert extra curriculaire activiteiten voor studenten. Het is een plek voor netwerken en het bekwaam worden in 21ste -eeuwse vaardigheden. De student heeft actief geparticipeerd in de organisatie van minimaal drie next events taken: • Presentatie geven over de komende Albeda Next events aan de deelnemende klassen op locatie. De medestudenten weten wat Albeda Next is, wat het voor hun betekent, wie er komen en wat het hen oplevert. Het resultaat is dat medestudenten geïnspireerd en gemotiveerd raken voor de beweging Albeda Next. • Actief participeren in de vergaderingen over de inhoud en organisatie van het komende Albeda Next event. Het resultaat is een uitgewerkte programma met een overzichtelijke taakverdeling. • Studenten enthousiast maken en werven voor Albeda Next. Het resultaat is dat studenten enthousiast worden om deel te nemen aan het evenement of zich aanmelden voor de projectorganisatie van Albeda Next. • Gasten ontvangen en begeleiden tijdens een Next-event. Het resultaat is dat gasten zich welkom voelen en weten waar ze naartoe moeten.

Wat zijn de beoogde resultaten?

  1. Het doel van de pilot was om studenten die zich inzetten voor Albeda Next te belonen met een aantal edubadges.
  2. Het kunnen waarderen van extra-curriculaire activiteiten.
  3. De student krijgt inzicht in zijn 21ste-eeuwse vaardigheden. Waar sta je? Ben je beginner, gevorderd of een expert.
  4. Student heeft extra bagage voor een sollicitatie gesprek.

Informatie over project

Doelgroep

Locatie en duur project

Edubadges the NEXT step

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience. Cookie policy