ComPas – het competentiepaspoort

Wat houdt het project in?

Leren doe je altijd en overal. Alleen lukt het ons nog niet om waardevol leren dat buiten de formele setting gebeurt, vast te leggen. We hebben een manier nodig om mensen te helpen al hun talenten vast te leggen en te communiceren. Zodat die talenten gebruikt kunnen worden voor nieuwe kansen. ComPas is een complete oplossing die het (h)erkennen van leven lang leren eenvoudiger maakt. ComPas werkt in de regio Breda aan de nieuwe weg naar werk en leren. Dit doen we samen met vele organisaties in het sociale domein, Werk en Inkomen van de gemeente Breda en de werkgevers in de regio.

Wat is de werkwijze?

Binnen de Aanpak Werkend Leren in de regio Breda wordt er gewerkt met kerncompetenties. Daarbij kun je denken aan persoonlijke kwaliteiten, zoals doorzettingsvermogen, algemene vaardigheden zoals samenwerken en overleggen of beroepsvoorbereidende competenties zoals materialen en middelen inzetten. Allemaal competenties die in formele leeromgevingen worden ontwikkeld. Maar ook daar buiten. Want leren gebeurt altijd en overal!

(H)erkennen van competenties met ComPas

Met het ComPas, het CompetentiePaspoort, kunnen organisaties in de regio en werkzaam in het maatschappelijk middenveld vaardigheden van individuele personen herkennen en erkennen. Voor een eenduidig gebruik van de taal van competenties sluit ComPas aan bij de Nederlandse kwalificatiestructuur, net als bij de mbo-praktijkverklaringen. In totaal zijn het er 25.

Wat zijn de beoogde resultaten?

  • Ontwikkelen en implementeren van de ComPas applicatie. Met de ComPas applicatie kunnen organisatie open badges maken voor de deelnemers. Het biedt gemeente en de organisaties de mogelijkheid meer eenduidig te werken bij de instroom, doorstroom en uitstroom van deelnemers. Hiermee wordt sneller inzichtelijk wie klaar is voor werk en zodoende bemiddeld kan worden daarin.
  • Herkennen en erkennen van leren dat niet in het curriculum zit, kan zo in het ecosysteem in de regio Breda van civiele waarde zijn.
  • Deelnemers kunnen zelf ook vaardigheden claimen en werken aan hun portfolio en een badge ontvangen.
  • Verdere samenwerking met onderwijs en maatschappelijke organisaties, werkgevers en gemeente Breda.

Informatie over project

Doelgroep

Locatie en duur project

Leren doe je altijd en overal!

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience. Cookie policy