Webinar “Impact van Blockchain op onderwijs en diploma’s” – verslag

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Op 22 oktober 2020 hield Saxion Hogeschool een webinar naar aanleiding van het project Edubadges van SURF. Het webinar kwam tot stand in samenwerking met Saxion lectoraat Blockchain, Saxion Toptalent, Eduxion kennisplatform onderwijs en Kenniscampus Kien Deventer. Ramon van Doorn plaatste op de website Science Guide een verslag. Onderstaand treft u zijn bevindingen.

Introductie van edubadges nog niet onomstreden - Ramon van Doorn

26 oktober 2020 | Saxion heeft een webinar georganiseerd over edubadges: digitale ‘medailles’ die als een nieuw soort erkenning voor studenten gebruikt zouden kunnen worden. Eind dit jaar zouden de edubadges al hun opwachting kunnen maken in het hoger onderwijs, maar nog niet iedereen staat achter deze verandering.

De eerste spreker van het online seminar is Ellen Oostenenk, die voor Saxion onderzoek doet naar microcredentials, waar edubadges onder vallen. Ze vergelijkt deze badges met de insignes die kinderen bij de scouting kunnen krijgen als ze bepaalde opdrachten of handelingen goed uitvoeren. Op deze manier kunnen meer specifieke beoordelingen aan studenten gegeven worden, die een goed en persoonlijk beeld geven van de talenten, kennis en expertise van een individu.

Daarnaast kunnen badges ook op elk moment van de studie behaald worden, wat studenten een psychologische boost zou kunnen geven. Als je één badge krijgt, wil je er meer, zo wordt beredeneerd. Dit wordt vergeleken met computerspellen, waarbij het halen van een doel de speler stimuleert om door te gaan met het spel. In theorie zou dit beter zijn voor de motivatie van studenten dan drie of vier jaar lang toewerken naar één diploma.

Wel benadrukt Oostenenk dat de edubadges nog in de experimentele fase zitten. Er is nog veel discussie over de precieze rol van badges in het onderwijs. Nemen ze de vorm aan van een cursus? Of wordt het hele diploma in kleine gedeeltes gehakt? Misschien kunnen de badges zelfs als vervanging van het diploma gelden. Het is uiterst belangrijk dat dit gesprek door blijft gaan voor er knopen doorgehakt worden. Zeker voor de erkenning van de badges is dit noodzakelijk. Het doel moet zijn om een Europese standaard voor badges in het onderwijs te krijgen, zodat alle onderwijsinstellingen en bedrijven in Europa precies weten welke badge wat betekent.

Het verband tussen open badges en edubadges

Als tweede spreker verschijnt Steven Verkuil ten tonele. Hij is medeoprichter van Coinversable, een blockchain-bedrijf. Verkuil vertelt dat edubadges niet eens zo heel nieuw zijn. Open badges worden in het bedrijfsleven al wereldwijd gebruikt, om levenslang leren te stimuleren. Bedrijven of instituten kunnen zelf een badge creëren en daar criteria aan vastzetten die behaald moeten worden om de badge te verdienen. Ontvangers van de badge kunnen die daarna laten zien aan anderen, die precies kunnen zien wat de ontvanger gedaan heeft om die badge te krijgen. Daar is wel een decentrale database voor nodig.

Voor bedrijven werkt dit systeem heel goed, omdat ze vaker om vaardigheden en ervaring vragen dan om diploma’s. Daarnaast merken bedrijven soms dat de praktijk heel anders is dan wat geleerd wordt in het onderwijs, en edubadges kunnen een grote rol gaan spelen in het verzamelen van vaardigheden die dit gat kleiner maken.

De voordelen van edubadges

Een opmerkzame student vraagt aan Verkuil hoe dit systeem anders is dan bijvoorbeeld LinkedIn, waar mensen ook hun vaardigheden en ervaring op delen. Vaardigheden kunnen zelfs bevestigd worden door collega’s of leidinggevenden. Verkuil geeft toe dat dit systeem lijkt op de badges, maar toch is er nog een groot verschil: op LinkedIn worden vaardigheden bevestigd door andere mensen, en bij badges worden vaardigheden bevestigd door vastgelegde criteria van bedrijven of onderwijsinstellingen. Ze zouden dus veel betrouwbaarder en minder subjectief zijn.

Bij edubadges zou dit systeem ook gebruikt kunnen worden, maar dan in combinatie met EC’s, oftewel studiepunten. Dit zou in ieder geval in Europa betekenen dat edubadges objectief en uniform uitgedeeld worden, en dus ook overal dezelfde waarde hebben.

Na de eerste twee sprekers wordt aan het publiek gevraagd of ze overtuigd zijn van de toegevoegde waarde van edubadges. Twee derde van het publiek geeft aan dat ze op dit moment achter het gebruik van edubadges staan, maar de volgende twee sprekers zijn geen grote voorstanders van het concept.

Niet iedereen even overtuigd

Loes Damhof, docent aan de Hanzehogeschool en in 2016 tot docent van het jaar gekozen, is kritisch op het concept van de badges. Het onderwijs is altijd gericht op de voorbereiding voor de toekomst. Onder die toekomst valt ook de arbeidsmarkt, waar bedrijven vaak om moeten gaan met het onverwachte. Tijdens de opleiding is er juist weinig ruimte voor het onverwachte.

Die flexibiliteit en complexiteit zou meer terug moeten komen in de opleiding, maar Damhof is er niet van overtuigd dat edubadges daar de oplossing voor zijn. Het opdelen van opleidingen in kleinere stukken maakt het niet altijd flexibeler, het is beter om studenten ruimte te geven om binnen het lesprogramma flexibeler te leren. Wel voegt ze hieraan toe dat het idee van badges niet zozeer verkeerd is, maar het is niet de oplossing voor de voorbereiding op de complexiteit van de arbeidsmarkt.

Hele grote verandering

Damhof wordt aangevuld door Geertje Tonnaer, Auditor Onderwijskwaliteit bij de Netherlands Quality Agency (NQA). Tonnaer benadrukt naar aanleiding van haar ervaringen dat studenten liever een standaardroute hebben in hun opleiding. Het invoeren van edubadges zou een enorme verandering zijn voor het systeem, terwijl nog niet duidelijk is of studenten hier wel beter van worden.

Ook is er nu al best veel ruimte voor flexibiliteit binnen opleidingen. Denk bijvoorbeeld aan minoren, stages en keuzevakken. Tevens valt haar op dat eerder in het webinar vermeld werd dat de aansluiting tussen onderwijs en praktijk niet altijd even soepel is, zelfs in de ICT. Zij ziet dat bij ICT-opleidingen vaak nauwelijks docenten zijn. De vakken worden grotendeels gegeven door mensen uit de praktijk. “Hoe kan de aansluiting dan niet goed zijn?”, vraagt ze zich af.

Na deze kritische noot blijkt dat een kwart van het publiek van mening veranderd is. Edubadges worden door het publiek als prima aanvulling op de huidige programma’s gezien, maar aan de discussie in de chat is af te lezen dat er weinig enthousiasme is voor badges als volledige vervanging van het diploma.

Abonneer op onze nieuwsbrief

Ontvang de laatste updates over Open Badges

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience. Cookie policy