Een nieuwe taal voor leren

Met de Open Badges Infrastructuur is een nieuwe online standaard ontstaan voor een gemeenschappelijke taal voor leren. Want leren stopt niet na het behalen van je diploma. In onze visie is leren een avontuur voor een leven lang. Met Open Badges zorgen we ervoor dat het leren ook portabel is; je kunt badges delen op sociale media, opnemen op je CV of online tonen waar je maar wilt.

 

Geïnspireerd op het werk van Concentric Sky

Open badges zijn visuele, digitale certificaten die bewijzen dat je bepaalde kennis hebt opgedaan of specifieke vaardigheden beheerst.

In het buitenland geven al heel wat organisaties, onderwijsinstellingen en bedrijven badges uit. Maar ook in Nederland zijn badges aan een opmars bezig. Waarom? Open badges zijn meer dan mooie plaatjes. Ze bevatten digitale informatie over de uitgever van de badge (zoals je werkgever of onderwijsinstelling) en waarvoor je de badge hebt ontvangen. Aan de hand van deze digitale informatie kunnen andere organisaties of werkgevers jouw open badges verifiëren. Zo maak je duidelijk wat je weet en wat je kunt, waarmee je je onderscheidt van anderen.

Aan de slag met open badges!

Wil jij of je organisatie aan de slag met open badges? Dan is het goed om met een paar zaken rekening te houden. Daarvoor hebben we een uitgebreide checklist gemaakt om je daarbij te helpen. Je kunt het gebruiken als een stap-voor-stap-gids.

 

© Bryan Mathers

Het belang van goede criteria

Open Badges bestaan onafhankelijk van de oorspronkelijke context waarin ze zijn uitgegeven. Ze kunnen op zichzelf staan of deel uitmaken van een verzameling. Ze kunnen kennis, vaardigheden of gedrag vertegenwoordigen van uiteenlopende niveaus.

Wat de aanleiding voor het maken van een Open Badges ook is, de metadata Dit zijn de gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. Bron Wikipedia. die hard gecodeerd is in elke badge is cruciaal. Met deze informatie legt de badge de ‘consument’ (school of werkgever) uit wat de badge-ontvanger moest doen om de badge te krijgen.

 

Een badge bevat metadata

Dit is waar criteria erbij komen. Samen met de metagegevens van de ‘beschrijving’ is dit misschien het tweede punt (na de afbeelding van het badge) waar de badge-consument naar zal kijken. Als een werkgever of een medewerker bij de toelating op een school bijvoorbeeld een badge ziet die er interessant uitziet, klikken ze er waarschijnlijk op om te zien wat de eigenaar van de badge moest doen om dit te bereiken.

Het metadata-veld bewijsmateriaal is optioneel in de Open Badges-specificatie; maar het veld ‘criteria’ is verplicht.

Hoe kan ik goede badge criteria schrijven?

Bij het stellen van doelen kun je de SMART methodiek gebruiken. SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Relevant en Tijdig. Dit is ook een handige manier om te gebruiken bij het schrijven van badge criteria.

 • Specifiek – wat moet de kandidaat hebben bereikt om deze badge te verdienen?
 • Meetbaar – hoe weet de beoordelaar wanneer het gewenste niveau voor deze badge, is behaald?
 • Acceptabel – op welke manieren kan de badge worden behaald?
 • Relevant – is deze badge het verdienen waard? Welke kansen opent het? Welke meerwaarde geeft het de kandidaat?
 • Tijdig – moet deze badge na een bepaalde periode verlopen?

Daarnaast moet je nadenken over pakkende ‘trigger-werkwoorden’ in de badgecriteria. Dit zijn indicatoren van het ‘denkniveau’ waarop de badge werkt. Een bruikbare manier om dit te benaderen, is om de action verbs uit de TaxonomyBloom te gebruiken. Een tool als The Differentiator (Nederlandse versie) is daarbij erg handig. Hieronder een overzicht van ‘action verbs’ in het Nederlands.

Niet alle badges hebben echter cognitieve vaardigheden. Voor deze badges zijn de trigger-werkwoorden minder belangrijk dan het vastleggen van de aard van wat is bereikt.

Voorbeelden van goede badge criteria (en beschrijvingen)

Laten we met behulp van de bovenstaande richtlijnen enkele open badges met goede criteria proberen te maken.

Scenario 1: Community-vrijwilliger

Een communitygroep (bijvoorbeeld Vrijwilligerswerk) wil de inspanningen van zijn vrijwilligers erkennen. Deze vrijwilligers geven hun tijd, moeite (en soms geld) om de zaak te helpen. Hoe konden ze dit als referentie gebruiken?

 

© Bryan Mathers

Dit is een lidmaatschapsbadge. Het is een beloning voor het behoren tot (en het tonen van commitment) aan een bepaalde community.

 • S – De kandidaat (aanvrager) heeft zich een bepaalde tijd ingezet binnen de missie van de van de organisatie.
 • M – De badge wordt geactiveerd als de kandidaat 10 uur vrijwilligerswerk heeft volbracht, dit is vastgesteld uit de bijgehouden officiële agenda en bevestigd door verantwoordelijke medewerkers of begeleiders.
 • A – De organisatie betaalt af en toe mensen om taken en activiteiten uit te voeren, daarom is besloten dat deze activiteiten niet meetellen voor de ‘vrijwilligerswerk’ of lidmaatschap badge.
 • R – Met deze badge verkrijgt de vrijwilliger het recht om de gemeenschapsruimte te reserveren.
 • T – Deze badge vervalt na één jaar. Het is ook een opstap naar vervolg- badges voor 20 uur, 50 uur en 100 uur volbracht vrijwilligerswerk.

Beschrijving

Deze badge is uitgegeven aan personen die 10 uur van hun tijd vrijwillig hebben aangeboden om de missie van de Vrijwilligerswerk te bevorderen. Ontvangers van deze badge kunnen de verschillende evenementenruimtes van de organisatie boeken.

Criteria

Om deze badge te verdienen, moeten individuen:

 • 10 of meer uren vrijwilligerswerk verrichten.

Deze badge vervalt een jaar na uitgifte. Dan vervalt ook het recht om de evenementenruimte te reserveren. Alleen onbetaalde uren tellen mee voor deze badge.

Scenario 2: Basis digitale vaardigheden

Een liefdadigheidsorganisatie wil een benchmark referentiekader creëren voor elementaire digitale vaardigheden. Ze willen een badge maken die een bepaald vaardigheidsniveau laat zien. Hoe konden ze dit als referentie gebruiken?

Dit is een bekwaamheidsbadge. Deze wordt toegekend wanneer een individu een vooraf gedefinieerde standaard bereikt.

 

© Bryan Mathers

 • S – De kandidaat (aanvrager) heeft aangetoond aan alle criteria te voldoen, volgens de door de organisatie opgemaakte standaard vereisten.
 • M – De badge kan worden toegekend als ten minste drie mensen die deze badge al hebben verdiend het door de kandidaat verstrekte bewijs positief beoordelen.
 • A – De aanvrager (kandidaat) kan op meerdere manieren aan de criteria voldoen. Deze zijn vastgelegd in de opgestelde standaard (referentiekader, basisnormen) van de organisatie.
 • R – Met deze badge kunnen kandidaten aantonen dat zij over een objectief en gecontroleerd niveau van basis digitale vaardigheden beschikken die kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld hun vrijetijdsactiviteiten of sollicitaties te verbeteren.
 • T – Deze badge vervalt niet, maar verwijst naar de basisnormen voor digitale vaardigheden die door de liefdadigheidsorganisatie op een bepaald moment zijn vastgesteld.

Beschrijving

Deze badge wordt uitgegeven aan diegenen die een niveau van elementaire digitale vaardigheden hebben bereikt zoals uiteengezet in de vaardigheidsnorm van de organisatie. Ontvangers van deze badge zijn ‘werkfit’ in termen van veilig kunnen werken in een digitale omgeving.

Criteria

Om deze badge te verdienen, moeten personen:

 • Een portfolio met bewijsmateriaal maken waaruit blijkt hoe aan elk van de criteria is voldaan die zijn uiteengezet in de vaardigheidsnorm van de liefdadigheidsinstelling.
 • De portfolio laten beoordelen door drie mensen die deze badge al hebben verdiend.

Deze badge is een bewijs van erkenning van elementaire digitale vaardigheden zoals uiteengezet in de standaard die van kracht was toen de badge werd uitgegeven.

Scenario 3: Beloning bij verkoop

Een organisatie wil haar verkoopteam motiveren door een jaarlijkse prijs te creëren voor de meest effectieve medewerkers. Hoe konden ze dit als referentie gebruiken?

Dit is een meesterschapsbadge . Het wordt uitgereikt wanneer een individu in alles uitblinkt.

 

© Bryan Mathers

 • S – De winnaar van het insigne heeft betrokkenheid en effectiviteit getoond die verder gaat dan die van zijn of haar leeftijdsgenoten, gemeten aan de hand van een combinatie van verkoopcijfers en klanttevredenheidsonderzoek .
 • M – De badge wordt toegekend als een persoon meer dan € 100.000,- aan verkopen heeft gedaan en een klanttevredenheid van meer dan 90% heeft.
 • A – Deze badge wordt uitgegeven tijdens een jaarlijkse prijsuitreiking na de analyse van de verkoop- en klanttevredenheid cijfers.
 • R – Deze badge is waardevol binnen de organisatie, maar is ook een handig signaal om een cv, of portfolio op te zetten. Het dient als een carrière-impuls voor verkoopprofessionals.
 • T – Deze badge wordt jaarlijks uitgereikt, dus het visuele beeld en de beschrijving bevatten een indicatie van wanneer de badge werd toegekend.

Beschrijving

Deze badge wordt uitgegeven aan mensen die hun inzet en effectiviteit hebben bewezen die verder gaan dan die van hun leeftijdsgenoten. Het embleem is tijdens de prijsuitreiking 2016 uitgereikt voor uitstekende prestaties in het boekjaar 2015/16.

Criteria

Om deze badge te verdienen, moeten personen: 

 • Meer dan € 100.000,- omzetten in bevestigde verkopen.
 • Een klanttevredenheid van meer dan 90% behouden.

Om te garanderen dat dit een ‘elite’-badge is, kunnen de criteria op jaarbasis enigszins veranderen.

Scenario 4: Evenementenbezoek

Een NGO NGO staat voor Niet-Gouvernementele Organisatie, organisaties die geen overheden vertegenwoordigen. In de sfeer van de mensenrechten, vrede, veiligheid en milieu zijn vele duizenden NGO’s actief, sommige plaatselijk en van geringe omvang, andere internationaal en zeer groot. wil een badge verstrekken om te bewijzen dat individuen een specifiek evenement hebben bijgewoond. Hoe konden ze dit als referentie gebruiken?

Dit is een participatiebadge . Het wordt uitgereikt wanneer een persoon betrokken is bij één of meer activiteiten.

 

© Bryan Mathers

 • S – De ontvanger van de badge heeft laten zien dat een evenement door de NGO is georganiseerd.
 • M – De badge wordt toegekend als de persoon zich vooraf registreert en vervolgens zijn naambadge ophaalt voor het evenement.
 • A – Deze badge wordt uitgegeven aan degene die het evenement persoonlijk bijwonen. Het wordt niet toegekend aan deelnemers zonder geldig bewijs van aanwezigheid.
 • R – Deze badge bewijst aan een bedrijfsleider dat een persoon een evenement heeft bijgewoond.
 • T – Deze badge kan alleen worden behaald door een specifiek evenement bij te wonen.

Beschrijving

Deze badge wordt uitgegeven aan degene die aanwezig zijn op de jaarlijkse conferentie van de NGO’s in 2016. Ontvangers van deze badge registreerden zich en hebben hun naamplaatje op tijdens het evenement.

Criteria

Om deze badge te verdienen, moeten personen:

 • Zich inschrijven voor het evenement.
 • Hun naambadge ophalen en dragen.

Deze badge wordt uitsluitend verstrekt aan personen die het evenement hebben bijgewoond.

Conclusie

Het schrijven van goede criteria is niet gemakkelijk. Zelfs mensen die voor assessment centers en examencommissie binnen het onderwijs werken vinden dit niet eenvoudig. Het vraagt oefening.

Het gebruik van de hierboven getoonde aanpak is een manier om het schrijven van goede badge criteria een beetje gemakkelijker te maken. Door het in de praktijk te doen leer je je eigen stijl en aanpak van het ontwikkelen van een badge ontwerp.

Hoe maak je een Open Badge-voorstel?

Elke organisatie werkt anders. Sommigen zullen je toestaan om morgen met badges te experimenteren. Anderen willen een volledig geplande en (vaak kostbare) businesscase. Wat je situatie ook is, het kan geen kwaad om een eenvoudig en duidelijk voorstel te doen. Als het niet voor andere mensen is, zal het je toch helpen begrijpen wat je probeert te bereiken met je badge(s).

Er zijn veel manieren om deze aanpak te behandelen. We gaan het Badge Design Canvas van ComPas gebruiken omdat het gratis, gemakkelijk te gebruiken is en heeft tijdens de workshops die we gaven goede resultaten gegeven!

De verschillende onderdelen spreken min of meer voor zich uit, maar je wil misschien wat begeleiding in termen van de volgorde waarin je de vakjes invult. De ervaring leert dat het starten met de volgende vakken snel tot positieve resultaten leidt:

 • Waarde voorstel
 • Gebruikers
 • Vaardigheden en kennis
 • Gedragingen
 • Bewijsmateriaal
 • Criteria

Het is ook de moeite waard om na te denken over hoe het visuele ontwerp van de badge eruit zou zien. Begin hier echter niet mee, want het kan u in uw denken beperken. Hieronder een template van het canvas en de uitwerking om de badge compleet te maken. Een voorbeeld van een ingevuld canvas is op aanvraag beschikbaar.

NB: Informatie in dit document is met toestemming van de auteur Doug Belshaw, vertaald naar het Nederlands.