Open Badges Nederland gaat door als stichting

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Op 31 januari 2020 ondertekenden vertegenwoordigers van Gear Up, Stichting Bloom en TSI Foundation de oprichtingsakte waarmee Open Badges Nederland officieel een stichting is geworden. De partners hebben deze stap gezet om Open Badges Nederland te kunnen ontwikkelen tot onafhankelijk kenniscentrum. Officieel draagt de nieuwe stichting de naam Open Recognition Nederland. Daarmee benadrukken de partners dat de ontwikkeling van Open Badges deel uitmaakt van een veel bredere discussie over de manier waarop we maatschappelijke waarde geven aan  de groei en ontwikkeling van het individu.

Kenniscentrum

Sinds 2 jaar organiseren Gear Up, Stichting Bloom en TSI Foundation onder de naam Open Badges Nederland bijeenkomsten. Daarmee beogen we de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van Open Badges te bevorderen. Sindsdien is de aandacht en het aantal initiatieven, pilots en projecten sterk gegroeid.

Open Badges Nederland wil kunnen meegroeien en blijven bijdragen aan de ontwikkeling van kennis en kunde op het gebied van Open Badges. Om dat mogelijk te maken is besloten tot de oprichting van een stichting. Deze stichting wil een centrale, onafhankelijke plek zijn waar men van en met elkaar kan leren. Een plek die actief bijdraagt aan het debat en de ontwikkeling van kennis en toepassingen.

Open recognition

De stichting blijft actief onder de naam Open Badges Nederland, maar de formele naam is Stichting Open Recognition Nederland. Niet zonder reden: Open Badges is een waardevol instrument, omdat het mensen een taal geeft waarmee ze zichtbaar kunnen maken wie ze zijn, wat hen drijft en waar hun ontwikkeling naartoe gaat. Tegelijkertijd is Open Badges niet een doel op zich, maar een middel. Daarachter gaat een maatschappelijke discussie schuil die draait om de vraag hoe we als samenleving omgaan met het gegeven dat iedereen een eigen ontwikkeling doormaakt. Met het oog op de toekomst en het belang van deze discussie hebben we ervoor gekozen om open recognition centraal te stellen in de lange termijn doelstelling.

Krachten bundelen

De discussie over open recognition is een brede discussie die zich niet beperkt tot de landsgrenzen. Met deze naam sluiten we ons aan bij een bredere coalitie van Europese partners die zich eveneens hardmaken voor open recognition, zoals Open Recognition Alliance in Frankrijk en Open Recognition Belgium in België. Op die manier bundelen we ook internationaal krachten en versterken we het debat.

Doe mee!

Onze droom is een open samenleving waarin vaardigheden, talenten en ambities zichtbaar zijn en waarin de waarde daarvan onvoorwaardelijk wordt erkend. Om dat te bereiken is het belangrijk dat we zichtbaar maken hoe Open Recognition kan worden versterkt – bijvoorbeeld via Open Badges – maar ook om met elkaar in gesprek te zijn en te blijven over hoe zo’n open samenleving eruit ziet. Dat kunnen we niet alleen, daarbij hebben we ook partners nodig die samen met ons willen dromen, durven en doen. 

Wilt u met ons meedromen en doen? Deel dat met ons via [email protected].

Abonneer op onze nieuwsbrief

Ontvang de laatste updates over Open Badges

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience. Cookie policy