Open Badges: perspectief in flexibele tijden – verslag

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Op dit moment staat in Nederland flexibilisering van het onderwijs op de agenda. Daar hoort mogelijk ook een andere wijze van financiering bij. Een toenemende vraag naar vakmensen maakt dat de timing goed is om vooral ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk. Het zijn daarmee uitgelezen tijden om na te denken over hoe het anders kan. Om die reden hield Open Badges Nederland op 7 juni een kennisatelier onder de titel Open Badges: Perspectief in flexibele tijden.

De middag bracht verschillende Open Badge initiatieven en vele geïnteresseerden samen. Het voornaamste doel van de middag was kennisdelen en gezamenlijk verkennen hoe we komen tot een slim, vaardig en creatief Nederland. Het programma startte met een toelichting door het SBB, Stichting Bloom en TSI Foundation. Daarna werd in verschillende groepen gediscussieerd over de waarde van Open Badges.

Presentatie van cases

De sheets van de presentaties vindt u hieronder:

Uitkomsten werktafels

Het seminar werd bezocht door een diverse groep geïnteresseerden. Aan verschillende werktafels werd gekeken naar de kansen en risico’s van Open Badges. Het leidde tot een aantal belangrijke uitkomsten:

Standaard

Insteek voor de discussies aan de werktafels was het gebruik van Open Badges voor “employability”. Juist voor dit soort badges is standaardisering mogelijk van groot belang, vanwege herkenbaarheid en de erkenning door werkgevers. Er is dan ook gekeken vanuit het oogpunt van de ontvanger (bijvoorbeeld een werkgever). Het eerste dat naar boven kwam was “voorkomen wildgroei”: zorg voor standaardisering en herkenbaarheid. Zorg daarnaast voor een goede kwaliteit van de beschrijving van de inhoud van de badge. Maak gebruik van een helder en consequent grafisch onwerp. Belangrijke zaken die de waarde van een badge kunnen verhogen.

Doel

Een meer algemene oproep is dat het belangrijk is om het uiteindelijke doel in de gaten te houden. Open Badges is uiteindelijk vooral een middel. Het gaat om het verlagen van de drempels om weer te gaan leren. Het mooie van Open Badges en van een instrument als de Praktijkverklaring van het SBB is dat deze ruimte bieden voor maatwerk en dat daarbij de persoon centraal staat. Open Badges biedt ook de mogelijkheid tot een gepersonaliseerde leeromgeving waarbinnen een persoon zijn eigen leerpad kan volgen.

Aansluiten

Voor wat betreft standaardisering en herkenbaarheid is het van belang om aan te sluiten bij bestaande standaarden, zoals de kwalificatiestructuur, ESCO, of de EU Key competences van Life Long Learning. Daarmee spreek je allemaal dezelfde taal.

Kwaliteit

De kwaliteit van de issuer is van groot belang. Het vertrouwen in de kwaliteit van een Open Badge is hoger naarmate de issuer betrouwbaar – bijvoorbeeld een erkend leerbedrijf. Daarnaast kan ook endorsement door vertrouwde organisaties de waarde van een Open Badge versterken.

Modularisering

Ten aanzien van de flexibilisering van het onderwijs, merkte men op dat:

  • het MBO zou veel meer flexibel en modulair onderwijs kunnen geven, niet alleen voor schoolverlaters, maar ook voor bij- en omscholers.
  • MBO zal hiervoor wel anders bekostigd moeten worden om dat mogelijk te maken
  • het MBO speelt een goede rol bij het bewaken van de kwaliteit van leerbedrijven, net zoals SBB dat doet
  • hoe mooi zou het zijn als module behaald in niet-formeel onderwijs, later erkend worden bij een eventuele vervolgopleiding in het MBO!

Abonneer op onze nieuwsbrief

Ontvang de laatste updates over Open Badges

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience. Cookie policy