Achtergrond

Open Badges Nederland is ontstaan vanuit de samenwerking tussen partners die elkaar hebben gevonden in hun geloof in de kracht en de waarde van Leven Lang Ontwikkelen. Een geloof dat is voortgekomen uit onze jarenlange ervaring op het gebied van samenlevingsopbouw, onderwijs, zorg en arbeidsmarkt. Met elkaar deelden we het gevoel dat op verschillende plekken in het land ieder voor zich het wiel aan het uitvinden is, als het gaat om de toepassing van Open Badges. Om het samen leren te stimuleren en Open Badges meer op de kaart te zetten, zijn we in 2018 gestart met het organiseren van bijeenkomsten onder de naam Open Badges Nederland. Sinds 2020 is deze samenwerking geformaliseerd en werken we als zelfstandige en onafhankelijke stichting: Stichting Open Recognition Nederland, zoals de officiële naam van de stichting luidt. Open Badges Nederland is het platform waarmee de stichting het gebruik en de kennis van Open Badges wil bevorderen.

Over Open Badges Nederland

Jezelf blijven ontwikkelen is de basis waardoor mensen kunnen meedoen en meekomen in de samenleving. Minstens zo belangrijk is echter dat je deze ontwikkeling ook kunt laten zien. Het ontbreken van een geldig diploma of certificaat bijvoorbeeld, vormt vaak een drempel om mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt. Meedoen is daardoor ingewikkeld voor grote groepen mensen die om wat voor reden dan ook niet via (formele) diploma’s of certificaten kunnen laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen. Open Badges biedt mensen een alternatief om de eigen ontwikkeling te kunnen laten zien aan de samenleving. Om Open Badges vervolgens te kunnen vertalen naar maatschappelijke waarde, is het van belang dat Open Badges wordt herkend en erkend als weergave van leeropbrengsten. Open Badges Nederland maakt zich hard voor die (h)erkenning.

Wat we doen

Open Badges Nederland wil een platform zijn voor organisaties en overheden die kunnen en willen bijdragen aan de volwaardige (h)erkenning van Open Badges. Een plek waar organisaties en overheden van en met elkaar leren. Over het werken met Open Badges en het waarderen van formele en niet-formele prestaties van mensen. Daartoe organiseren we ontmoeting, delen en ontwikkelen we kennis en bieden we een podium aan mensen en organisaties die hun kennis en ervaringen willen delen. Op die manier bouwen we samen met partners aan de (h)erkenning van Open Badges als nieuwe taal voor leren.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Open Recognition Nederland bestaat uit 3 personen. Zij zijn benoemd vanuit de initiatiefnemers van Open Badges Nederland: Gear-Up, Stichting Bloom en TSI Foundation. De leden zijn:

 

Jorine van Egmond

Voorzitter

Gerard Pruim

Secretaris

Bas Goedendorp

Penningmeester