Terugblik expertmeeting Erkennen van soft skills

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Op 17 september hield Open Badges Nederland een expertmeeting waarin het zichtbaar maken en erkennen van soft skills centraal stond. De meeting had ten doel om kennis te delen en zienswijzen aan te scherpen. Daarnaast wil OBNL met deze bijeenkomst de dialoog aanjagen over het zichtbaar maken van soft skills en het erkennen daarvan. Deze bijeenkomst vormde dan ook de aftrap van een serie bijeenkomsten die OBNL wil organiseren.

Onderstaand treft u per presentatie de opnames die tijdens de expertmeeting zijn gemaakt. We hopen dat ze ook u inspireren om na te gaan hoe Open Badges in uw praktijk de zichtbaarheid van de vaak onzichtbare soft skills kan ondersteunen. Uiteraard nodigen we u uit om uw inzichten te delen en ons te laten weten hoe u kunt en wilt bijdragen aan de dialoog.

Tijdens de meeting werden 4 cases gepresenteerd. Elk met een eigen  aanpak, invalshoek en doelgroep, maar wat ze gemeen hebben is dat ze alle 4 Open Badges (willen) gebruiken om skills zichtbaar te maken. Daarnaast wordt in alle 4 de cases actief gezocht naar de vertaling richting de arbeidsmarkt. De cases zijn:

 • Softskills 4EU
 • Kompas 21
 • Follow Your Dreams
 • Het Schakeljaar

In tegenstelling tot “hard” skills zijn softskills veel minder eenvoudig te kwantificeren. Dat is het precies het onderwerp waar het project SoftSkills4EU zich op richt. SoftSkills4EU wordt uitgevoerd door een aantal Europese organisaties die zich bezig houden met volwassenenonderwijs. Het is een zogeheten “Erasmus KA2” project en wordt gesubsidieerd door de EU. Het project heeft een aantal doelstellingen:

 • Vaststellen welke softskills op dit moment gevraagd worden door werkgevers;
 • Opstellen van een raamwerk rondom deze softskills, als basis voor een badgesysteem;
 • Opleveren van een e-learning omgeving ter ondersteuning van het verwerven en waarderen van softskills.
Erik van den Broek, senior adviseur bij DUO / Internationale Diensten, is als projectlid betrokken bij SoftSkills 4EU. In onderstaande presentatie ligt hij de aanpak toe:

Het filmpje met de toelichting waarnaar Erik verwijst, treft u hier:

KOMPAS21 staat voor: Kennis Over Mijn Persoonlijke Attitudes en Skills21. KOMPAS21 is een online reflectie-instrument dat MBO-studenten optimaal voorbereidt op de snel veranderende samenleving en arbeidsmarkt. Het instrument is ontwikkeld in een pilot waarin 12 MBO’s uit heel Nederland en het kenniscentrum ECBO, onder aanvoering van CINOP deelnamen.

KOMPAS21 helpt studenten met de ontwikkeling van hun 21ste eeuwse vaardigheden. Centraal daarbij staan de ontwikkeling van studenten (waar wil je heen), hun huidige niveau (waar sta je nu) en de motieven van waaruit zij hun koers uitstippelen. De focus ligt op vaardigheden die helpen bij de dynamiek op de arbeidsmarkt en samenleving:

 • ondernemendheid;
 • sociale & culturele vaardigheden;
 • creativiteit;
 • samenwerken;
 • communiceren;
 • leren;
 • mediawijsheid;
 • probleemoplossend vermogen;
 • kritisch denken;
 • en tot slot zelfregulatie.

Joeri Baarda, senior adviseur bij CINOP, is als projectleider betrokken bij de ontwikkeling van het instrument KOMPAS21. Hij legt uit hoe het instrument tot stand is gekomen en hoe het studenten kan helpen:

Follow Your Dreams is een project van Gemeente Den Haag en haar partners. Het project is onderdeel van het programma Doe mee met MDT (Maatschappelijke Dienst Tijd). Met Follow Your Dreams loop je in een groep stage bij een – zelf gekozen! – maatschappelijke organisatie. Je leert jezelf kennen, verbetert je samenwerkingsvaardigheden én werkt aan je toekomst. Want met Follow Your Dreams bouw je een netwerk op en ben je beter voorbereid om te kiezen voor een baan of opleiding.

Coördinator Erik Duin legt uit hoe jongeren via FYD Open Badges verdienen:

Het Schakeljaar is een initiatief waarmee mboRijnland jaarlijks maximaal 12 leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis kan helpen om vanuit het voortgezet speciaal onderwijs een vloeiende overstap te maken naar het MBO. Het schakeljaar geeft hen de mogelijkheid om op een prettige manier kennis te maken met terugkerende elementen in het MBO-onderwijs. Denk aan:

 • plannen;
 • organiseren;
 • omgaan met veranderingen;
 • en samenwerken met anderen.

Maar ze ervaren ook de sfeer en complexiteit op het MBO en maken kennis met de roosters en lesmethoden.

Open Badges maken deel uit van de aanpak van mboRijnland. Corine Sengers, docent aan het mboRijnland legt uit hoe:

Vervolg

De 4 cases die we u in deze expertmeeting hebben laten zien, maken duidelijk dat er een breed gedeelde behoefte is aan instrumentarium om soft skills zichtbaar te maken: op Europees niveau werkt Softskills 4EU aan manieren om soft skills zichtbaar te maken. Op nationaal niveau zien we in KOMPAS21 een aanpak om de waarde van soft skills bespreekbaar te maken via het onderwijs. En op lokaal niveau zien we dat softskills het mogelijk maken om jongeren te begeleiden naar een volgende stap of fase in hun leven. Tegelijkertijd laat het feit dat er op zoveel plekken naast elkaar wordt gepionierd en geëxperimenteerd zien, dat we pas aan het begin staan van een dialoog over de waarde van soft skills.

Eén van de conclusies die we trekken uit deze expertmeeting, is dat Open Badges door de verschillende partijen wordt beschouwd als een instrument dat in staat is om (ontwikkeling van) soft skills zichtbaar te maken. Daarnaast constateren we dat soft skills op de arbeidsmarkt nu al een grote waarde vertegenwoordigen. Voor partijen als Randstad Uitzendgroep maken soft skills  steeds meer het verschil bij het vinden van de juiste match tussen werkzoekenden en werkgevers. Daarmee lijkt de cirkel mooi rond: werkgevers willen soft skills kunnen zien en Open Badges maakt dat mogelijk.In onze eigen, dagelijkse praktijk zien we echter dat veel mensen zich nog onvoldoende realiseren dat zij beschikken over soft skills en dat deze wel degelijk hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Mits zij deze actief uitdragen en vol trots kunnen tonen. Om die reden meent Open Badges Nederland dat het van belang is dat de dialoog over de waarde en het zichtbaar maken van soft skills niet alleen wordt gevoerd met partners vanuit overheden, onderwijs en bedrijfsleven, maar juist met de samenleving als geheel. Dus ook met de mensen die thuis zitten en menen dat ze geen kans maken op een baan, omdat ze bijvoorbeeld geen diploma’s hebben.

Op tal van plekken wordt deze dialoog al gevoerd, maar wij menen dat samenwerking effectiever is dan wanneer ieder in z’n eigen context blijft werken. Om die reden nodigen we u van harte uit om met ons na te denken over een gezamenlijke aanpak en een passend vervolg op deze expertmeeting. Deel hier uw ideeën en ambities met ons, opdat we met elkaar die gezamenlijke aanpak kunnen bepalen.

Abonneer op onze nieuwsbrief

Ontvang de laatste updates over Open Badges

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience. Cookie policy