Terugblik OBNL borrel 11 maart

Deel dit artikel

Terugblik OBNL borrel 11 maart

Op 11 maart jl. organiseerde Open Badges NL een online borrel om elkaar weer eens ongedwongen te spreken over wensen, ontwikkelingen en obstakels die we allemaal ervaren in ons werk omtrent open recognition van leren en het inzetten van Open Badges daarbij. We kijken terug op een inspirerende bijeenkomst. Naast oude bekenden sloten ook een aantal nieuwe deelnemers zich aan. Het leverde interessante gesprekken op. 

Robert Bouwhuis heeft zijn ‘waarderingsladder’ toegelicht (zie Toelichting hierna). Daarnaast is zowel plenair, als in kleiner gezelschap gepraat over badge ontwikkelingen in Nederland. In de bijgevoegde filmpjes is het gesprek te volgen over het verbinden van Open Badge initiatieven en het ontwikkelen van een badge ecosysteem zodat de informatie in een badge uitgewisseld kan worden buiten het eigen badge platform. Waarmee het bijvoorbeeld ingezet kan worden om badges te vergelijken met behulp van de waarderingsladder van Robert Bouwhuis.

In dat ecosysteem is ook ruimte voor een persoonlijk digitaal register waarmee de eigenaar de erkenningen van leerervaringen uit verschillende platformen in de vorm van Open Badges zelf kan beheren. 

De rol die we allen als ‘badge ambassadeurs’ hierin kunnen vervullen is essentieel. Daarmee is dit bericht ook een oproep aan alle belanghebbenden om bovenstaande ontwikkelingen in een gezamenlijke visie verder vorm te geven. En op kleine schaal kunnen we al beginnen met experimenteren. Door met behulp van de waarderingsladder en de nieuwe specificaties van Open Badges 2.1 (binnenkort vrijgegeven) relevante informatie uit een badge uit te wisselen tussen verschillende badge platformen in Nederland (en/of Europa). Wie doet mee?

Als Open Badges NL zullen we samen met jullie bepalen hoe we hier verder op kunnen bouwen. Wil je met ons meedenken? Graag! Contact ons via [email protected]

Toelichting Robert Bouwhuis
Tijdens de borrel hebben we ook gesproken over het idee van een “waarderingsladder”. Robert Bouwhuis is als onderwijsontwikkelaar en docent al langere tijd betrokken bij het erkennen en waarderen van leren in brede zin. Op dit moment werkt hij aan een voorstel voor een waarderingsladder voor het erkennen, waarderen en certificeren voor informeel- non-formeel en formeel leren. Het zou de ontwikkeling in Nederland en daarbuiten enorm ten goede komen wanneer we “dat wat er geleerd is” wat meer in dezelfde termen zouden beschrijven. Dit geldt voor het leren in formeel – en non formeel onderwijs maar ook bij het beschrijven van het leren op de werkplek. De waarderingsladder is een instrument dat nog volop in ontwikkeling is. Mensen die mee willen denken worden nadrukkelijk uitgenodigd om contact op te nemen via OBNL of om deel te nemen aan de discussie op LinkedIn. Er wordt geprobeerd om binnen enkele dagen antwoord te geven op opmerkingen en vragen.

Op 22 april wordt het resultaat van de zoektocht tot dan toe gedeeld tijdens het SER-festival Ontwikkeling telt. Op deze pagina vind je een beschrijving van de bijdrage en staan alvast enkele documenten. Op 22 april wordt ook een volgende versie van de waarderingsladder gepubliceerd  en kijken we waar we op dat moment staan in eenduidigheid van erkenning, transparantie over de kwaliteitsborging van het proces van waardering en veiligheid en toegankelijkheid van de (digitale) certificaten zoals badges en micro-credentials. En wat de volgende stappen zouden kunnen zijn.

Abonneer op onze nieuwsbrief

Ontvang de laatste updates over Open Badges

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience. Cookie policy